Terras


kaart Terras

Terras
is een tijdschrift dat tweemaal per jaar in druk verschijnt en als wekelijkse aangevulde website op www.terrasterras.nl. Nulnummer en website werden in juni 2011 gepresenteerd. Op 17 juni tijdens Poetry International en op 1 juli tijdens het Slotfeest van Perdu.

Het is een tijdschrift met een breed uitzicht op internationale literatuur en kunst.

Terras is niet toevallig een anagram van Raster. Terras wil recht doen aan de kwaliteit die Raster zijn hele bestaan heeft gebracht, zonder de pretentie haar te overtroeven. Terras komt na Raster en biedt in die traditie een nieuwe plek met een nieuw literair uitzicht.

In het nulnummer ligt het accent op de poëzie. Er zijn gedichten in vertaling van Russell Edson, Lars Gustafsson, Les Murray en Monika Rinck en nieuwe gedichten van Tonnus Oosterhoff en Jan Baeke. Verder is er nieuw proza van Pierre Michon en Richard Powers. En zijn er essays van Anneke Brassinga en Janneke Wesseling.

In Terras 01 dat op 17 december 2011 gepresenteerd wordt staat het gereedschap centraal. Er zijn bijdragen van H.C. Artmann, Harry ter Balkt, Pierre Bergounioux, Raymond Carver (o.v.), Maarten Elzinga, Guido Favié, Zsuzsa Fogazs, Hélène Gelèns, Seamus Heaney, Rokus Hofstede, Bernke Klein Zandvoort, Michael Palmer, Miroslav Penkov, Eugène Savitskaya, Lucien Suel, Christophe Tarkos, Jean-Loup Trassard, Mark Turpin, Han van der Vegt, Tom van de Voorde, Dirk van Weelden.

De redactie van Terras bestaat uit: Mischa Andriessen, Kim Andringa, Jan Baeke, Erik Lindner, Ehud Neuhaus , Ruth Verraes, Marieke Winkler, Miek Zwamborn.

Druk: SSP

Uitgeverij: Perdu

Vormgeving: Ruth Verraes

Verkoop: Zohra Beldman

ISBN: 978 90 5188 000 7 (Terras 00)  978 90 5188 090 8 (Terras 01)