Raster 119

In 2007 vroeg Jacq Vogelaar me een nummer voor Raster samen te stellen. Hij dacht aan een nummer internationale poëzie, maar het moest in drie maanden klaar zijn. Zo werd 'Gedicht / Geen gedicht' geboren.

Dit schreef hij als inleiding:

(...) Een vergelijkbare verzamelwoede laat dit poëzienummer zien, waarvoor de redactie de dichter Erik Lindner als gastredacteur vroeg, die niet zomaar een aantal dichters om nieuw werk vroeg, ook niet beoogde de Nederlandse poëzie de maat te nemen of een stand van zaken vast te stellen, maar zijn nieuwsgierigheid op de poëzie losliet, met de vraag: als dichters van alles schrijven, waar begint dan poëzie?

Is er een aanwijsbare scheidslijn tussen een gedicht en wat verder allemaal geen gedicht heet? Met theorie kom je in dezen niet ver; demonstraties en voorbeelden zeggen meer, mits er gelegenheid tot vergelijken is. De list van Lindner is geweest dat en passant zich toch wel een beeld aftekent van wat er momenteel in het Nederlands aan poëzie geschreven wordt.

Raster 119 bevat bijdragen van onder meer Lloyd Haft, Jaap Blonk (tijdschriftdebuut!), Martin Reints, Eva Gerlach, Christoph Tarkos, Arthus Sze, Bart Meuleman, Anne Vegter, Paul Bogaert, Astrid Lampe, Tomas Lieske, Erik Spinoy, Nachoem M. Wijnberg, Francis Ponge, H.H. ter Balkt en vele anderen.

Het nummer is hier grotendeels online te vinden.