Erik Lindner

Achtergrond

 
Online dialoog met Jan Baeke


Menno Hartmann van Literair Nederland vroeg Jan Baeke en mij elkaar te ondervragen over onze gedichten.
Het was januari 2005. Iedereen is er, de derde bundel van Jan, en Tafel waren pas verschenen.
Ergens eind maart kwam het gesprek voorzichtig op gang. In plaats van een chatsessie werd het een rustig gesprek. Er zaten aanvankelijk dagen, later zelfs weken tussen de verschillende postings. Des temeer ruimte kwam er voor reflectie.
Het werd een gesprek waarin raakvlakken en verschillen, schrijfwijzes en achtergronden boven tafel kwamen. Het borduurde voort op eerdere, werkelijk gevoerde gesprekken zonder recorder.
Vrij vroeg in de dialoog vertrok ik naar Canada om er drie maanden in residentie te verblijven. De dialoog met Jan die zich daarvanuit ontspon, vormt een aanvulling op de 'Berichten uit Montréal' elders op deze site.

Dialoog 1
Dialoog 2